• FOR CANDIDATES
 • 채용 정보
 • FOR CANDIDATES

  FOR CANDIDATES

   채용 의뢰  채용 정보  이력서 등록

    고객만족센터

    02-567-7632

    info@gracenpartners.com

  채용 정보

  녹십자약국 사무직원 채용

  페이지 정보

  등록자 : 관리자 20-06-18 11:36

  기본정보

  녹십자약국 사무직원 채용

  인턴&고급행정사무직

  ~

  무관

  무관

  서류전형 -> 1차면접 -> 2차면접

  2020-06-18

  채용시

  상세정보

  본문

  녹십자약국  사무직원 구합니다


  담당업무

  - 약국 사무행정직


  지원자격

  -  대졸이상

  -  나이/성별 무관/ 중장년 지원가능


  세부사항

  월~토(토요일은 격주) 오전 9시반부터 14시반까지

  근무 가능하신 성실한 직원분을 구합니다.                                                                                                                                       

  <근무조건>

  고용형태  정규직
  급여조건  면접시 협의
  근무요일  주6일
  근무시간  09 시 30 분 ~ 14 시 30 분

  위치  :          도봉구  창동 

  문위 :           02-992-9266